Opłaty za licencje sędziego LA

Informujemy, że zaktualizowano stawki za licencje sędziego lekkoatletycznego.

Sędziowie, dla których WKS pierwszy raz występuje o licencję sędziego lekkoatletycznego koszt będzie wynosił 30 zł (poprzednio 25 zł). Dla osób, które już posiadają licencje sędziego LA koszt wyrobienia nowej licencji to 25 zł (poprzednio 20 zł).

Z wyrazami szacunku

CKS PZLA