Nominacje i powołania na zawody

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

od 1 kwietnia 2016 roku funkcjonuje nowy system nominacji i powołań na zawody LA, których obsadą zajmuje się CKS PZLA.

Pragnę przypomnieć procedurę, która została zatwierdzona przez CKS na jednym z pierwszych spotkań w nowej kadencji.

Wyznaczono koordynatorów obsady w poszczególnych blokach:

  1. Biegi – Małgorzata Górecka (Sosnowiec)
  2. Chód sportowy – Czesław Lis (Gdańsk)
  3. Kierownictwo zawodów – Filip Moterski (Łódź)
  4. Kierownicy techniczni – p.o. Tadeusz Majsterkiewicz (Warszawa)
  5. Komisje odwoławcze – Janusz Krynicki (Warszawa)
  6. Rzuty – Henryk Ryll (Warszawa)
  7. Skoki – Arleta Kaniewska (Bydgoszcz)

Wyżej wymienieni koordynatorzy obsady wskazują wstępną listę sędziów, która po akceptacji CKS PZLA staje się listą sędziów nominowanych do pełnienia funkcji kierowniczych. To koordynatorzy wskazują konkretne osoby z danego bloku konkurencji do pracy na zawodach. W dalszej kolejności CKS PZLA nanosi ewentualne korekty w obsadzie. W dalszej kolejności wysyłane są powiadomienia mailowe do sędziów, z zapytaniem o możliwość sędziowania zawodów.

W 2017 roku sędziowie mieli na odpowiedź więcej niż 15 dni. Niestety, część z osób bardzo długo zwlekała z udzieleniem odpowiedzi na wysłaną nominację. W efekcie tego, oficjalne powołania, wysyłane przez Przewodniczącego CKS PZLA, wszyscy otrzymywali bardzo późno.

Od 2018 roku skróceniu ulegnie czas, w którym sędziowie będą musieli udzielić odpowiedzi na wysłaną nominację. To pozwoli na efektywne zarządzanie nominacjami i powołaniami.

W chwili obecnej należy pamiętać, że koordynatorzy obsady CKS PZLA starają się zapewnić optymalną liczbę sędziowań dla wszystkich sędziów. Część z osób, które otrzymują nominację, odrzuca je. Z tego powodu konieczne jest wskazanie zastępstw. W efekcie tego, część sędziów ma większą liczbę sędziowań niż pozostali (ponieważ przyjmują nominacje podstawowe oraz takie, które zostały wysłane jako zastępstwa).

Należy mieć również na względzie fakt, że część z Koleżanek i Kolegów posiada licencje specjalistyczne w więcej niż jednym bloku. Podstawowym założeniem CKS PZLA jest nagradzania i dalsze motywowanie sędziów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami tak pozytywnie się wyróżniają i nie starać się sztucznie ograniczać nominacji dla takich osób, co przyniosłoby niezamierzony efekt w postaci dalszego demotywowania do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju sędziowskiego.