Nominacje i powołania na zawody

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

od 1 kwietnia 2016 roku funkcjonuje nowy system nominacji i powołań na zawody LA, których obsadą zajmuje się CKS PZLA.

Pragnę przypomnieć procedurę, która została zatwierdzona przez CKS na jednym z pierwszych spotkań w nowej kadencji.

Wyznaczono koordynatorów obsady w poszczególnych blokach:

  1. Biegi – Małgorzata Górecka (Sosnowiec)
  2. Chód sportowy – Czesław Lis (Gdańsk)
  3. Kierownictwo zawodów – Filip Moterski (Łódź)
  4. Kierownicy techniczni – p.o. Tadeusz Majsterkiewicz (Warszawa)
  5. Komisje odwoławcze – Janusz Krynicki (Warszawa)
  6. Rzuty – Henryk Ryll (Warszawa)
  7. Skoki – Arleta Kaniewska (Bydgoszcz)

Wyżej wymienieni koordynatorzy obsady wskazują wstępną listę sędziów, która po akceptacji CKS PZLA staje się listą sędziów nominowanych do pełnienia funkcji kierowniczych. To koordynatorzy wskazują konkretne osoby z danego bloku konkurencji do pracy na zawodach. W dalszej kolejności CKS PZLA nanosi ewentualne korekty w obsadzie. W dalszej kolejności wysyłane są powiadomienia mailowe do sędziów, z zapytaniem o możliwość sędziowania zawodów.

W 2017 roku sędziowie mieli na odpowiedź więcej niż 15 dni. Niestety, część z osób bardzo długo zwlekała z udzieleniem odpowiedzi na wysłaną nominację. W efekcie tego, oficjalne powołania, wysyłane przez Przewodniczącego CKS PZLA, wszyscy otrzymywali bardzo późno.

Od 2018 roku skróceniu ulegnie czas, w którym sędziowie będą musieli udzielić odpowiedzi na wysłaną nominację. To pozwoli na efektywne zarządzanie nominacjami i powołaniami.

W chwili obecnej należy pamiętać, że koordynatorzy obsady CKS PZLA starają się zapewnić optymalną liczbę sędziowań dla wszystkich sędziów. Część z osób, które otrzymują nominację, odrzuca je. Z tego powodu konieczne jest wskazanie zastępstw. W efekcie tego, część sędziów ma większą liczbę sędziowań niż pozostali (ponieważ przyjmują nominacje podstawowe oraz takie, które zostały wysłane jako zastępstwa).

Należy mieć również na względzie fakt, że część z Koleżanek i Kolegów posiada licencje specjalistyczne w więcej niż jednym bloku. Podstawowym założeniem CKS PZLA jest nagradzania i dalsze motywowanie sędziów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami tak pozytywnie się wyróżniają i nie starać się sztucznie ograniczać nominacji dla takich osób, co przyniosłoby niezamierzony efekt w postaci dalszego demotywowania do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju sędziowskiego.

 

Opłaty za licencje sędziego LA

Informujemy, że zaktualizowano stawki za licencje sędziego lekkoatletycznego.

Sędziowie, dla których WKS pierwszy raz występuje o licencję sędziego lekkoatletycznego koszt będzie wynosił 30 zł (poprzednio 25 zł). Dla osób, które już posiadają licencje sędziego LA koszt wyrobienia nowej licencji to 25 zł (poprzednio 20 zł).

Z wyrazami szacunku

CKS PZLA

Zmarł Janusz Grzelak (Warszawa)

Warszawsko- Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ze smutkiem informuję, że 25 czerwca 2017 roku, zmarł nagle w Warszawie Janusz Grzelak.

 

Janusz Grzelak urodził się w 1942 roku. Był wybitnym sędzią lekkoatletycznym, Przez blisko 42 lata pracował  na stadionach lekkoatletycznych, pełniąc m.in. funkcję Sędziego Konkurencji Rzutowych oraz Chodu Sportowego. Przez wiele lat był członkiem zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów z województwa mazowieckiego, gdzie pełnił funkcję Wice- Prezesa do spraw Szkolenia. Wyszkolił rzesze nowych sędziów podczas kursów sędziowskich przekazując zwięźle i profesjonalnie swoją wiedzę.

Za wkład w rozwój lekkoatletyki, działalność sędziowską oraz zaangażowanie w organizację zawodów uhonorowany został wieloma odznaczeniami sportowymi.

Środowisko lekkoatletyczne składa kondolencje i łączy się w bólu z Rodziną.

 

Pogrzeb Janusza odbędzie się w środę, 5 lipca 2017 r., o godzinie 11:50 w Kościele Murowanym na cm. bródnowskim.